.

.

Kasutajatingimused

Uuendatud 10.06.2024

Veebipoe www.freespiritpaws.ee (edaspidi Veebipood) omanik on Free Spirit Paws OÜ (registrikood 16215955) aadressiga Kadabiku, Lilli küla, Anija vald, Harjumaa 74414 (edaspidi nimetatud Veebipood või Müüja).

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.
Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde.

Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

Ostja tasub kauba eest pangalingi- või kaardimakse kaudu veebipoes tellimust vormistades. Kauba maksumus arvestatakse ja teostatakse eurodes.

Tellimuse vormistamine

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Ostja sisestab oma kasutajaandmed ja valib kauba kätte saamise viisi. Juhul kui ostja vajutab “Esita tellimus”, kinnitab ta Üld-, ostu-müügi- ja tarnetingimustega nõustumist.

Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Veebipoel on õigus taganeda müügilepingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind Veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

Kaubaringile tellides tuleb vormistada hiljemalt kätte saamisele eelneval päeval kell 19:00. Hiljem vormiatatud tellimused lähevad täitmisele järgmisel võimalikul kaubaringil, kui ei ole kokku lepitud teisti.

Müüja õigused ja kohustused

Osutada teenuseid vastavuses seadusandluse, teeninduseeskirja ja teenuste kirjeldustega.
Muuta teeninduseeskirja, teenuste tingimusi ja hinnakirju, avaldades info kodulehel.
Müüja vabaneb vastutusest, kui saadetise või selle osa kahjustumine või kaotsiminek on toimunud pärast kullerile pakendi üle andmist.
Müüja ei vastuta tellimuse eest kui: esitatud on vale või mitte eksisteeriv aadress või telefoni number; saaja ei tule enda poolt valitud kaubaringi asukohta kaupa vastu võtma või ei tee seda õigeaegselt.

Kohaletoimetamine

Kauba kohaletoimetamine toimub Müüja kullerite või kullerettevõtte kaudu. Ostja valib ostu vormistades kas kullerteenuse või kaubaringi peatuse, kuhu ja millal ta kaubale järgi tuleb. Iga kaubaringi peatus on kuni 10 minutit pikk ning jättes pakile järgi tulemata liigub see tagasi lattu ning seda säilitatakse laos kuni 14 päeva.

Kauba saatmiskulud kaubaringi formaadis kannab Müüja.

Valides ostukorvis kohaletoimetamise viisiks kulleri, toob meie koostööpartner kullerettevõte kauba kliendi määratud aadressile hiljemalt 11 tööpäeva jooksul alates tellimuse maksumuse laekumisest Müüja kontole.

Kullerteenuse eest ei tule eraldi tasuda kui tellimus on 100 eurot (kaugemad kohad 150 eurot, päris kauged 200 eurot) või suurem, alla 100 eurot tellimuste puhul lisandub kullerteenuse tasu vastavalt valitud tarneaadressile. Tasu kuvatakse automaatselt „kassa“ vaates Veebipoes pärast postiindeksi sisestamist.

Olles valinud kullerteenuse ja selle eest ka tasunud, kuid hiljem sellest teenusest loobudes tagastame kullerteenuse eest makstud tasust 50%. Ülejäänud osast katame lisatööst tekkivaid kulusid.

Tarbija taganemisõigus

Vastavalt võlaõigusseadusele ei kehti Veebipoest ostetud toodete puhul 14-päevane taganemisõigus kuna tegemist on kaubaga, mis rikneb või vananeb kiiresti või külmutatud kaubaga ning mida Veebipoel ei ole võimalik hiljem uuesti müüki panna.

Pretensiooni esitamise õigus

Juhul, kui Veebipood oma kohustusi rikub, on ostjal õigus kasutada võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid, sh õigus nõuda Veebipoelt kohustuse täitmist, keelduda oma võlgnetava kohustuse täitmisest, nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel viivist või taganeda lepingust.

Ostja saab esitada oma pretensiooni e-posti teel aadressil info@freespiritpaws.ee

Pretensioonis tuleb märkida ostja nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

Veebipood vastab tarbija esitatud pretensioonile kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul pretensiooni saamisest.
Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, asendab Veebipood puudusega kauba.

Kui kaupa ei ole võimalik asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga seoses ostja poolt makstud tasud.

Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohale toimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

Müüjal on õigus asendada Ostja poolt tellitud toode mida ei ole saadaval samalaadse tootega.

Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale, ega kahjude eest, mis on tekkinud kauba mittesihipärasest kasutamisest.

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Veebipoest tellimuste vormistamisega ja ostu sooritamise käigus teatavaks saanud personaalseid kliendi andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
Veebipood kasutab ostja poolt esitatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks.
Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

Müüjale usaldatud isikuandmeid koheldakse konfidentsiaalselt ning neid kasutatakse vaid andmete kogumise juures märgitud eesmärkidel

Müüja ei avalda kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma kliendi loata.

Kui sul on sellel veebisaidil kasutajakonto või oled kirjutanud kommentaare, võid taotleda faili meie poolt enda kohta käivate isikuandmetega, sh enda poolt sisestatud info. Võid ka taotleda kõigi enda kohta käivate andmete kustutamist. See ei puuduta andmeid, mida oleme kohustatud säilitama halduse, seaduste või turvalisuse vajadustest lähtuvalt.

Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi, sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest, andes sellest müüjale teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@freespiritpaws.ee

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, on ostjal võimalik pöörduda tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni (http://tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon) poole või otse kohtusse.

Kaebuse läbivaatamine tarbijavaidluste komisjonis on tasuta.

Lisaks on võimalik e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks kasutada Euroopa Liidu veebipõhist vaidluste lahendamise keskkonda (ODR-platvorm) aadressil http://ec.europa.eu/odr.